Co je nutné znát, než se vydáš do lesa

Jak číst mapu?

Mapa je pro orientační běh totéž, co pro tenis raketa nebo pro hokej hokejka. Mapa je v měřítku od 1:3000 (1 cm na mapě je 30 m ve skutečnosti) až po 1:15000 (1 cm na mapě je 150 m ve skutečnosti). Na mapě mimo cest a domů (značeno černou barvou) je značen les (bílou barvou  lehce průběžný, čím zelenější, tím více roští a proto hůře průběžný). Žlutou barvou jsou značeny louky a paseky. Naopak kameny a skály jsou značeny černě. Nejdůležitější značky z orientačních map jsou zvýrazněny ve výukové mapce uvedené níže, kterou jsme pro Vás připravili i ke stažení zde: Výuková_mapa.pdf (204,6 kB).

Jak poznám svou trať?

Trať je vyznačena červenou barvou. Start je označen jak je znázorněno na mapce níže trojúhelníkem, umístění kontrol je označeno na mapě kolečkem a cíl je označen dvojitým kolečkem. Trať je propojena červenou čárou a to v pořadí, v jakém se kontroly mají hledat. V lese na místě kontrol jsou viditelně umístěny plastové terčíky s mechanickými kleštičkami, kterými si označíte, že jste na kontrole byli. V ukázkovém příkladě níže soutěžící vystartuje z místa, kde je umístěn trojúhleníček. Spěchá na kontrolu č. 1 č. 2, č.3 a č. 4, kde na mapu za použití kleštiček orazí jednotlivé kontroly a spěchá do cíle.

 

Jak zvládnout první závod?

Stojíte tedy na startu a máte v ruce mapu. Mapu je potřeba mít zorientovanou tak, aby směry na ní nakreslených cest a objektů odpovídaly směru cest a objektů ve skutečnosti. Uvědomte si měřítko mapy pro dobrý odhad vzdáleností, abyste kontroly nehledali moc brzy nebo naopak moc daleko. Potom si v klidu stanovte postup na první kontrolu a vydejte se na ni. Cestou si ověřte na jasných orientačních bodech správnost postupu a pokud si nejste zcela jisti, zastavte, zpomalte nebo se klidně zeptejte zkušenějších závodníků. Nejistotě se vyhnete stálým udržováním mapy v souladu s okolím (např. tato cesta na mapě je ta, po které jdu, vlevo mám to zelené mlází, vpravo je louka a za ní altán. Ano je to tak, jdu tedy správně a mohu tedy běžet až na druhou křižovatku, kde zahnu vlevo)