Nechte si uspořádat závod za poplatek, využijte areál ke komerčním účelům

Nechte si uspořádat závod za poplatek

 

Pokud patříte do skupiny, která s orientačním během nepřišla do styku a chce si nechat vysvětlit základy orientačního běhu a uspořádat jednoduchý závod pro svou  organizovanou skupinu, není nic jednoduššího, než zavolat a domluvit se se zástupcem Orientačního klubu Doksy na termínu uspořádání závodu.

V ceně je zahrnuto základní seznámení s mapou a pravidly, 20 ks map,  příprava startovní listiny, odstartování závodníků, změření časů, sestavení výsledků, předání nevyplněných diplomů. Samozřejmě, že dozor nad skupinou zůstává na vedoucích skupiny, ale zjednodušeně řečeno, vše budete moci sledovat z povzdálí obdobně, jak je znázorněno na obrázku v dolní části.

Poplatek za uspořádání závodu je ve výši 950,- Kč. Zástupce OK Doksy se Vám za uvedený poplatek bude věnovat po dobu 2 hodin a výtěžek jde do klubové pokladny a je určen na výchovu mládeže OK Doksy. V případě zájmu o uspořádání závodu kontaktujete Pavla Koštejna na tel. 602118101.

Využijte areál ke komerčním účelům

Areál je možné využívat také různými subjekty pro komerční účely, tzn. pokud jakýkoli subjekt v rámci své činnosti připraví pro organizovanou skupinu za úplatu program, jehož součástí je i využití APK Doksy, je subjekt povinen předem požádat zástupce OK Doksy (tel. 602118101, p.kostejn@seznam.cz) o souhlas využití areálu pevných kontrol. Zpravidla využití APK Doksy pro komerční účely je zpoplatněno a to na úrovni startovného oblastních závodů (40,- Kč/startujícího). Výtěžek z využití APK Doksy různými subjekty pro komerční účely je určen na přípravu dokské mládeže orientačního klubu.

V případě využívání APK Doksy subjekt zajišťující organizaci programu může požádat zástupce OK Doksy o

  • mapy pro orientační běh s vyznačenými trasami,
  • návod na uspořádání soutěže,
  • startovní listinu a
  • nevyplněné diplomy, resp. účastnické listy.